facebook tracking

Product Manager

Vi er en virksomhed i en meget spændende udvikling. Vi er i vækst, vi udvider vores kundesegment, og vi er ved at udvikle os fra at være et rent softwarehus til også at være et konsulenthus.

Til vores afdeling i Svendborg søger vi en product manager med erfaring med administrationen enten på et gymnasie, en erhvervsskole eller et erhvervsakademi. Vedkommende skal varetage en af de helt essentielle roller i udviklingsafdelingen (rollen som produktejer).

Om jobbet
En central del af dit arbejde som produktejer i vores udviklingsafdeling vil være interessenthåndtering. Du er således ansvarlig for at indsamle, prioritere og forædle krav fra både interne som eksterne interessenter, samt løbende internt i huset at facilitere overleveringen og kommunikationen vedrørende disse krav til udviklerne. Du vil indgå i et team med de øvrige product managers i IST under ledelse af udviklingschefen. Dette team har samlet ansvar for koordinering af al udvikling i udviklingsafdelingen.

Produktporteføljen omfatter administrative systemer til blandt andet planlægning af læreres og pædagogers arbejdstid og skemalægning.

Som produktejer bliver dine opgaver bl.a. at:

 • indsamle og dokumentere relevant forretningsmæssig viden om, hvad der udvikles og vedligeholdes hvornår og hvorfor
 • beskrive udviklingsopgaver, så de kan ”gribes” og håndteres af udviklerne
 • omsætte krav, ændringsønsker, fejl m.m. til brugervenlige tekniske løsninger
 • medvirke til at vedligeholde produktets såkaldte ”backlog” og releaseplan
 • medvirke til, at der løbende udføres relevante test
 • medvirke proaktivt til løbende koordinering mellem de forskellige udviklingsspor, aktiviteter og involverede parter
 • medvirke til at vurdere og prioritere indkomne fejl og ændringsønsker
 • medvirke til, at den samlede organisation, der yder support på produktet, altid er opdateret med viden, så der kan ydes den bedst mulige support
 • medvirke til, at der findes vejledninger, manualer og andet skriftligt hjælpemateriale til produktet.

Om dig
I udviklingsafdelingen i Svendborg arbejder vi med UDDATA-produktporteføljen, som er integrerede administrationssystemer målrettet gymnasie, erhvervsskole og -akademi.  Det er derfor essentielt, at du har en god viden om og konkret erfaring fra dagligdagen på et gymnasie, erhvervsskole og -akademi.

Desuden er det er vigtigt, at du trives med at tage ansvar, og at du fungerer godt i en omskiftelig hverdag. Du skal være udadvendt og have lyst til at interagere med mange mennesker både i og ude af huset.

Om os
IST er Nordens største leverandør af it-løsninger til dagtilbud, grundskole samt gymnasie, erhvervsskole og -akademi. Vi blev grundlagt i 1985.

Vi arbejder udelukkende med at udvikle og vedligeholde fleksible og grænseløse it-løsninger for hele læringsperioden – fra dagtilbud til universitet. Målet er at effektivisere administrationen, lette kommunikationen og skabe nye muligheder for udvikling og læring.

Vi stiller krav til hinanden, og arbejdsdagen byder både på udfordrende og spændende opgaver, men også på gode muligheder for videreuddannelse og både faglig og personlig udvikling.

Vi tilbyder en fuldtidsstilling blandt dygtige og rare kolleger i en uformel organisation, der arbejder efter Scrum-metoden. Tonen er uhøjtidelig, og vi har et godt socialt sammenhold.

Vi har frokostordning, gratis frugt, the, kaffe, sodavand og is.

Ansøgning
Ansættelse sker i henhold til funktionærloven. Forventet start vil være 1. august 2018 eller snarest muligt.

Du kan søge jobbet via www.career.ist.com. Vi afholder ansættelsessamtaler løbende og ansætter, når vi har fundet den rette kandidat.

I forbindelse med en eventuel ansættelsesproces kan du blive bedt om at fremsende en straffeattest til os.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til udviklingschef Charlotte Bech-Madsen på tlf.: 7222 6117.

søg jobbet

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Things to work with

Svendborg

Græsholmevej 56
5700 Svendborg Directions

Our values are:

 • Honest

  We are trustworthy and reliable. We always keep our promises and we never promise more than we can deliver, therefor we can – and want to be – held accountable for our actions and decisions. We value transparency at all times, internally as well as externally. Trust is the foundation to great development.

 • Professional

  We are business oriented and work with customer benefits in focus in everything we do. Our confidence and common sense govern our actions, helping us provide our customers, as well as our colleagues and partners, with qualified solutions to real problems. We are prepared for, and welcome, change which we believe will drive us forward.

 • Creative

  We are passionate about new ideas and we continuously develop, integrate and find use for new technology. Through cooperation and communication we make the most of our resources and find new ways to help schools improve and be more efficient. We understand that interaction and empowered teams will help people grow and the better we are at helping each other, the better the outcome.

How we are and how we act at IST

Every employee at IST is a TwISTer. We are different and unique. This is a great strength – always finding ways of connecting, cooperating and collaborating to bring our different experiences, knowledge and personalities together. We have an open climate, choose dialogue over confrontation and listen before we speak. We believe that a sense of community is most likely to thrive amongst shared goals, within a common culture. Our values are our common ground. They say something about what we find important, what we are proud of and what we strive towards.

Already working at IST?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ist.com
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor